Přejít k hlavnímu obsahu
x

Osobní asistence

je poskytována dospělým osobám (od 19 let) se zdravotním postižením a seniorům. Umožní klientům setrvat v domácím prostředí.

  • zachování, zlepšení soběstačnosti
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - sebeobsluha
  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti – nákupy, úklid
  • sociální poradenství
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, na vyšetření…
  • pomoc při obstarávání osobních záležitostí
  • komplexní péče o plně imobilního klienta

Sociální péče je hrazena z příspěvku na péči.

Poptejte nás

Mám zájem o...