Přejít k hlavnímu obsahu
x

Poskytujeme ošetřovatelskou péči, poradenství v oblasti inkontinence a zajištění potřebných zdravotních pomůcek.

Zdravotně sociální dlouhodobou péči seniorům, kteří jsou vlivem svého zdravotního stavu závislí na péči druhých osob.

V domácím prostředí poskytujeme péči podle ordinace ošetřujících lékařů našich klientů:

  • aplikace injekcí, infuzí
  • léčba bolesti
  • měření krevního cukru glukometrem - edukace klienta i rodiny v péči o diabetika – aplikace inzulinu, nácvik sebeobsluhy
  • měření fyziologických funkcí (krevního tlaku, pulsu …)
  • odběr biologického materiálu a jeho odvoz do laboratoře (krev, moč, stolice …)
  • odsávání klientů s tracheostomií
  • ošetřování proleženin, bércových vředů, pooperačních ran a jiných kožních a chirurgických defektů
  • péče o stomie, permanentní močové katetry (cévka)
  • péče o pacienty závislé na sondové výživě
  • příprava a podání léků

 

Domácí zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění, pokud je indikovaná praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici.

Praktický lékař pro dospělé může indikovat domácí péči jednorázově maximálně na dobu 3 měsíců. Tuto indikaci může opakovaně prodloužit, vždy maximálně na 3 měsíce.

Pokud klient potřebuje péči a praktický lékař ji indikuje, může být domácí péče poskytována nepřetržitě po neomezeně dlouhou dobu.

Ošetřující lékař klienta v nemocnici může indikovat domácí péči při propouštění klienta z nemocnice maximálně na dobu 14 dnů. Pokud zdravotní stav klienta vyžaduje delší poskytování domácí péče, musí další indikaci provést praktický lékař klienta.

Poptejte nás

Mám zájem o...